dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkostwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Inspektor nadzoru budowlanego - Warszawa

MKREngineering jest firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianych procesów i przedsięwzięć budowlanych. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji, począwszy od etapu przygotowania procesu inwestycyjnego,  poprzez kontrolę realizacji robót budowlanych, a także eksploatacji obiektów budowlanych.

Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Sporządzamy ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące istniejących oraz będących w budowie obiektów budowlanych. Wykonujemy kontrolę w zakresie prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych oraz ocenę wykonywanych robót budowlanych. Obszar naszej działalności obejmuje również przygotowanie prawnie usankcjonowanych opinii i ekspertyz na potrzeby postępowań administracyjnych i do celów procesowych w Sądach.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest solidną specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnestgo, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także jakże ważną etyką zawodową inżyniera. Pracujemy wykorzystując nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną. Takie zestawienie umożliwia nam pełne rozpoznanie i właściwą diagnozę stanu obiektu dając pewność i bezpieczeństwo Inwestorowi.

Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biegłych sądowych i ekspertów również w zakresie opinii ze zlecenia prywatnego.


dr inż. Rafał Dybicz

Mogę powiedzieć, że budownictwo to moja pasja. Swoją przygodę w tej ciekawej i ważnej dla społeczeństwa gałęzi gospodarki, nauki oraz techniki rozpocząłem w technikum budowlanym we Włocławku skąd pochodzę. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, które ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym 2002 roku. Wtedy też rozpocząłem moją pracę zawodową w budownictwie jako asystent projektanta oraz równolegle studnia doktoranckie. Zawsze w swej zawodowej drodze starałem się łączyć teorię z praktyką.

W 2010 roku pod kierunkiem obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem "Analiza wzajemnego oddziaływania grunt konstrukcja oporowa na podstawie pomiarów w warunkach rzeczywistych". Doktorat był podsumowaniem mojej pracy na budowie linii Metra Północ i obwodnicy M30 w Madrycie. W międzyczasie zdobywałem doświadczenie do uzyskania uprawnień budowlanych.

Dalszą karierę zawodową związałem z przygotowaniem i realizacją budowlanych projektów inwestycyjnych oraz deweloperskich. Część z moich bogatych doświadczeń zawodowych znalazła odzwierciedlenie w postaci artykułów w budowlanej prasie branżowej. Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Wynikiem moich bogatych doświadczeń jest powstanie firmy konsultingowo - inżynierskiej MKREngineering, która oferuje Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego, przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji. Usługi świadczymy na każdym etapie życia obiektu począwszy od etapu przygotowania po jego eksploatację.

Inspektor nadzoru budowlanego Warszawa


Misja

Innowacyjne pokonywanie wyzwań w dziedzinie budownictwa i inwestycji budowlanych oraz wsparcie w usuwaniu nieprawidłowości.


Wartości

Uczciwość i rzetelność
Terminowość
Zaangażowanie
Najwyższa jakość usług
Poszanowanie środowiska naturalnego


Obsługa klientów

Dążymy do tego, by MKREngineering była uznawana za najlepszą, renomowaną firmę doradczą, docenianą przez rynek za poziom świadczonych usług. Chcemy być cenieni za:

Jakość i efektywność naszych usług
Profesjonalną uczciwość
Innowacyjność i autorskie rozwiązania
Obiektywizm w działaniu


Hasło

Możliwości, kreatywność, realizacja – budownictwo to nasza pasja.


Linki do informacji o mnie

https://www.muratorplus.pl/autor/rafal-dybicz-at-PS67-sCz7-1AF1
https://www.facebook.com/pages/category/Structural-Engineer/MKREngineering-799238177129202
https://www.youtube.com/channel/UCl9uhKiIrU_TEKxrvnt6Gvg


Należymy

PZiTB - Polski Związek Inżynierów i Techników ... - Warszawa - https://www.pzitb.com.pl
https://psribs.pl


Wspomnieli o nas

https://www.nik.gov.pl/plik/id,9292,vp,11511.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1243689


Zobacz także...


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.

Zaufali nam