dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkostwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Opinie i ekspertyzy

Opracowaliśmy już łącznie ponad 100 opinii i ekspertyz technicznych w tym również opinii na potrzeby postępowań sądowych. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły optacowań które wykonaliśmy lub uczestniczyliśmy w ich opracowaniu:

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 17, 96-300 Żyrardów, wraz z rekomendacją działań monitorujących stan techniczny i niezbędnych napraw w celu poprawy stanu technicznego obiektu – współautor kwiecień 2020

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca określenia stanu technicznego części elewacji oraz elementów zlokalizowanych przy północnowschodnim narożniku budynku mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 6 w Warszawie (Warszawa Włochy), które ucierpiały w wyniku pożaru tarasu mieszkania na parterze, wraz ze wskazaniem niezbędnych czynności naprawczych – współautor - kwiecień 2020

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca określenia stanu technicznego poszczególnych elementów komory rozprężnej dla określenia zakresu robót budowlanych zlokalizowanej w ul. Krakowskiej /Wspólnej w Milanówku – współautor – kwiecień 2020

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dachu budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie - współautor – lipiec 2020

OPINIA TECHNICZNA
Dotyczy: określenia stanu technicznego elewacji frontowej - południowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Hożej 50 w Warszawie wykonanej w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS - współautor – lipec 2020

PLAN MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA
głębokiego wykopu wraz z inwentaryzacją budynków przy Cybernetyki 7H i G w Warszawie – współautor – sierpień 2020

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczy: Ocena techniczna przyczyn spękań posadzki przemysłowej w obiekcie Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowym w Bielsku Logistics przy ul. Szklanej w Bielsku Białej oraz określenie technologii napraw - współautor– listopad 2020

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego budynku siedziby Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 1w Regułach – współautor grudzień 2020

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego oraz przyczyn występowania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Maciejewskiego 3 w Warszawie – styczeń 2021

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Pawiej 73 w Warszawie – współautor – luty 2021

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego apartamentu 184 wraz z jego elementami w budynku apartamentowym zlokalizowanym przy ul. Złota 44 w Warszawie, które ucierpiały w wyniku pożaru oraz działań ratowniczych – marzec 2021

AUDYT TECHNICZNY
oraz formalno-prawny w zakresie zgodniśi z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków zabytkowego dworu szlacheckiego z XIX wieku zlokalizowanego w miejscowości Kwiatonowice – wspólałtor - kwiecień 2021

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego i możliwości nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Noakowskiego 4 w Warszawie – wspóałtor Anna Orłowska – kwiecień 2021

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca jakości oraz stanu zaawansowania prac budowlano montażowych domu mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Trakt Brzeski 89A – kwiecień 2021/Opinia na potrzeby powództwa sądowego

OPINIA
techniczna dotycząca możliwości wykonania otworu drzwiowego w ścianie działowej pomiędzy lokalami mieszkalnymi z lokalu 7 do 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z 1938 roku zlokalizowanym przy ul. Smulikowskiego 2a w Warszawie – maj 2021

OPINIA
dotycząca przyczyn zawilgocenia ściany garażu oraz posadzki wraz z rekomendacją działań naprawczych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kępy Tarchomińskiej 17 w Warszawie – czerwiec 2021

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca robót budowlanych wykonanych w budynku jednorodzinnym znajdującym się na nieruchomości położonej przy ul. Bolesławickiej 21 polegających na powiększeniu budynku w poziomie piwnicy o dwa pomieszczenia gospodarcze oraz wykonaniu stropu żelbetowego w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z kwalifikacją tych robót budowlanych w zakresie zmian istotnych lub nieistotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w myśl art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2020.0.1333 – czerwiec 2021/Ekspertyza na potrzeby postępowania przed PINB

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ
awaria budowlana polegająca na przewróceniu się ściany działowej na tarasie pomiędzy dwoma budynkami w zabudowie bliźniaczej przy ul Spichrzowej 23/1 i 23/2 – styczeń 2022

AUDYT TECHNICZNY
Willa Poręba ul. Leśny ślad 1 Milanówek – styczeń 2022

AUDYT TECHNICZNY
Willa "Rzepicha" Milanówek, ul. Podgórna 12 – styczeń 2022

EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca oceny stanu technicznego i przyczyn powstania pęknięć na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Ignacego Łukasiewicza 13 w Warszawie – kwiecień 2022

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca oceny stanu technicznego i przyczyn powstania uszkodzeń w zakresie obróbek blacharskich attyki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Bródnowskiej 7/11 w Warszawie – maj 2022

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w zakresie stanu technicznego części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ryżowej 30, 30A, 30B, 32, 32A i 32B, 02-483 Warszawa w ramach osiedla mieszkaniowego Wille Miejskie Ryżowa, ze szczególnym uwzględnieniem balkonów i tarasów, dachów, garaży oraz spękań na klatkach schodowych. – współautor Mariusz Okuń – czerwiec 2022

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca oceny stanu zaawansowania, jakości oraz zgodności z projektem i umową prac budowlano montażowych dotyczących wykonania fundamentów w postaci płyt fundamentowych dwunastu budynków jednorodzinnych realizowanych w ramach zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych, pod nazwą „ZACISZE OSOWIEC”, na nieruchomości położonej przy ul. Falistej w miejscowości Osowiec, gmina Żabia Wola, - sierpień 2022

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca oceny stanu technicznego i ustalenia zakresu prac remontowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej zlokalizowanego przy ul. Kukułki 1b lokal 2 w miejscowości Zgorzała, który ucierpiał w wyniku pożaru – listopad 2022

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jakobinów 29 w Warszawie – grudzień 2022


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.

Zaufali nam