dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkostwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Rodzaje opracowań technicznych

W diagnostyce budowlanej wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje opracowań technicznych: ocena techniczna, opinia techniczna, orzeczenie techniczne oraz ekspertyza techniczna Chociaż terminy te odnoszą się do oceny stanu budowli i są między sobą mylone to jednak różnią się od siebie w wielu podstawowych aspektach.

Ocena techniczna – opracowanie zawierające ocenę określonych zdarzeń, zjawisk lub procesów występujących w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem przyczyn ich wystąpienia;

Opinia techniczna – opracowanie zawierające ocenę projektu budowlanego, stanu technicznego obiektu budowlanego oraz możliwości jego bezpiecznego użytkowania, a także ocenę planowanych robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym, w tym zmian konstrukcyjnych lub sposobu jego użytkowania, stanu zawansowania i poprawności wykonania robót budowlanych;

Orzeczenie techniczne – opracowanie zawierające ocenę rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, zjawisk i zdarzeń zachodzących w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym, które może również obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także ocenę nakładów finansowych, a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub zjawisk – określenie przyczyny ich powstania.

Ekspertyzy techniczne – opracowanie, którego celem jest ocena stanu technicznego obiektu budowlanego po zaistnieniu okoliczności, które wywołały powstanie w tym obiekcie uszkodzeń, w szczególności: zarysowań, pęknięć, ugięć lub przemieszczeń; zawierające dokumentację i ocenę zdarzeń, zjawisk i procesów, które miały miejsce podczas realizacji lub użytkowania obiektu, a także inwentaryzację uszkodzeń oraz, w zależności od potrzeb, badania specjalistyczne w zakresie podłoża gruntowego, badania kontrolne zastosowanych materiałów i niezbędne obliczenia statyczne, oraz formułujące wnioski określające główne przyczyny uszkodzeń i zalecenia w zakresie sposobu naprawy lub propozycjwzmocnienia uszkodzonych elementów.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.

Zaufali nam