dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkostwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Usługi

Przed rozpoczęciem budowy


Inwestor

 • Audyt techniczny nieruchomości
 • Wstępna kalkulacja budżetowa
 • Audyty dokumentacji technicznej
 • Kalkulacja budrzetowa
 • Doradztwo w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego
 • Przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej
 • Szkolenia w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego


Wykonawca

 • Przygotowanie ofert
 • Wsparcie w nagocjacjach umownych
 • Opracowywanie kosztorysów i wycen


Projektant

 • Opracowywanie kosztorysów i wycen
 • Opracowywanie specyfikacji technicznych


W trakcie budowy


Inwestor

 • Pełnienie funkci inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji robót budowlanych
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej w przypadku sporu sądowego
 • Rozliczanie robót i kontrola kosztów


Wykonawca

 • Opinie i ekspertyzy techniczne robót podwykonawców
 • Opiniowanie w przypadku sporów z Zamawiającym i weryfikacja argumentacji zamawiającego


Po zakończeniu budowy


Inwestor, właściciel, zarządca

 • Opinie techniczne i ekspertyzy w zakresie egzekwowania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w budownictwie
 • Przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego budynków
 • Wsparcie w tworzeniu planów remontowych


Wykonawca

 • Wsparcie w zakresie weryfikacji zasadności roszczeń z tytulu gwarancji i rękojmi ze strony inwestora

W jaki sposób Ci pomożemy

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i ze zrozumieniem. Nikogo nie zostawiamy bez pomocy. Jeżeli z jakiś względów nie będziemy w stanie pomóc osobiście, to wskażemy Ci miejsce lub miejsca gdzie znajdziesz pomoc.

Jeżeli wolisz kontakt emailowy opisz krótko problem, a my po analizie zwrotnie zaproponujemy dopasowany sposób rozwiązania problemu. Jeżeli uznamy, że informacje są niewystarczające to zadamy pytania dodatkowe.

W przypadku kontaktu telefonicznego na podstawie wywiadu zaproponujemy sposób rozwiązania problemu i podamy wartość oczekiwanego wynagrodzenia. W przypadku akceptacji ustaleń. W przypadku realizacji zamówienia z zakresu przygotowania opinii i ekspertyz na potrzeby podództwa sądowego przebieg realizacji usługi wygląda następująco:

1. Kontakt telefoniczny lub emailowy zainteresowanej strony

2. Wywiad techniczny w zakresie potrzeb

3. Wycena i w przypadku akceptacji ustalenie terminu wizji lokalnej

4. Wizja lokalna udokumentowana zdjęciami i filmami, przekazanie niezbędnych dokumentów ze strony zamawiającego/zamawiającej. Zazwyczaj po wizji lokalnej wystawiana jest faktura częściowa.

5. Opracowanie opinii

6. Wysłanie wersji roboczej opinii do weryfikacji

7. Wysłanie elektronicznej kopii opinii wraz z fakturą do zapłaty

8. Oryginał opinii wraz z materiałami cyfrowymi otrzymasz wygodnie dla Ciebie przez Paczkomat InPost, lub przesyłką pocztowa poleconą. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.

Zaufali nam